Trạnh Hồng Hạc Phú Quý

Khung: gỗ hương đỏ (VIP bản 18cm)
Kích thước: 1,56 x 2,56m
Giá bán: 28.000.000đ