Tranh ghép gỗ Hội làng

Nguyên liệu: Gỗ nhập khẩu gỗ Mun, Gỗ Lát chun, Hương Nam Phi, Pơ mu, Mít vàng và sự dụng nhiều gỗ quý khác.
Kích thước: Kích thước bức tranh khách hàng có thể tự lựa chọn hoặc tư vấn kích thước phong thủy.
Thơi gian : Vài tuần lễ có thể lâu hơn tùy theo từng bức tranh theo yêu cầu.