Tranh ghép gỗ Cá chép vượt vũ môn

Chất liệu: Gỗ Lát chun, Hương Nam Phi, Pơ mu, Mít vàng và sự dụng nhiều gỗ quý khác.

Khung: Gỗ Hương Nam Phi chạm khắc

Kích thước: Khách hàng lựa chọn